ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Πως μπορώ να παίξω ιππόδρομο ;

Το ιπποδρομιακό στοίχημα παίζεται μέσα στον ιππόδρομο του Μαρκόπουλου ή από τα ειδικά πρακτορεία ιπποδρομιακού στοιχήματος, στα οποία υπάρχει και τηλεόραση από την οποία μπορείς να βλέπεις τη ζωντανή περιγραφή.
Ο απώτατος χρόνος στοιχηματισμού (η ώρα μέχρι την οποία μπορείς να παίξεις) είναι η χρονική στιγμή της εκκίνησης κάθε ιπποδρομίας. Μπορείς να παίξεις την κάθε ιπποδρομία ξεχωριστά.
Γιατί να παίξω ιππόδρομο ;

Ο ιππόδρομος μοιράζει το 80% των εισπράξεων στους νικητές.
Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά καλύτερο από αυτό που μοιράζουν τα άλλα τυχερό παιχνίδια που παίζονται στην Ελλάδα.
Ακόμα, προβλέποντας το αποτέλεσμα μιάς και μόνο ιπποδρομίας μπορείς να κερδίσεις αρκετά χρήματα έστω και αν στις άλλες ιπποδρομίες της ημέρας χάσεις.

Τα Ιπποδρομιακά παιχνίδια
Γκανιάν

Πρέπει το άλογο που θα παίξεις να τερματίσει πρώτο.
Πλασέ
Πρέπει το άλογο που θα παίξεις να τερματίσει πρώτο ή δεύτερο.

Δίδυμο
Πρέπει να βρεις τα δύο πρώτα άλογα ανεξαρτήτως σειράς.

Φορκάστ
Πρέπει να βρεις τα δύο πρώτα άλογα με τη σειρά που θα τερματίσουν.

Τρίο
Πρέπει να βρεις τα τρία πρώτα άλογα ανεξαρτήτως σειράς.
Το τρίο παίζεται σε ιπποδρομίες που συμμετέχουν 7 ίπποι και άνω.

Τράϊκαστ
Πρέπει να βρεις τα τρία πρώτα άλογα με τη σειρά που θα τερματίσουν.
Το τραϊκάστ παίζεται σε ιπποδρομίες που συμμετέχουν 7 ίπποι και άνω.

Τετραπλό
Πρέπει να βρεις τα τέσσερα πρώτα άλογα με τη σειρά που θα τερματίσουν.
Το τετραπλό παίζεται σε ιπποδρομίες που συμμετέχουν 8 ίπποι και άνω.

Σύνθετο
Πρέπει να βρεις τους πρώτους νικητές δύο συνεχομένων ιπποδρομιών.

Σύνθετο δίδυμο
Πρέπει να βρεις τα δίδυμα δύο συνεχομένων ιπποδρομιών.

Σύνθετο φορκάστ
Πρέπει να βρεις τα φορκάστ δύο συνεχομένων ιπποδρομιών.

Παρολί
Στοίχημα που μεταφέρεται από τη μία ιπποδρομία στην άλλη πολλαπλασιαζόμενο.

Σκορ-4
Πρέπει να βρεις τους νικητές τεσσάρων συγκεκριμένων ιπποδρομιών.

Σκορ-6
Πρέπει να βρεις τους νικητές έξη συγκεκριμένων ιπποδρομιών.

Σκορ-9

Πρέπει να βρεις τους νικητές ενιά συνεχομένων ιπποδρομιών. Διεξάγεται τις ημέρες που το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενιά και άνω συγκεντρώσεις.

Πως να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες για το ιπποδρομιακό στοίχημα ;

Ζήτησε από το πλησιέστερο πρακτορείο ιπποδρόμου τον κανονισμό αμοιβαίου στοιχήματος (διανέμεται δωρεάν).
Κάθε πότε γίνονται ιπποδρομίες ;

Κάθε εβδομάδα γίνονται 27 περίπου ιπποδρομίες (3 ιπποδρομιακές συγκεντρώσεις επί 9 ιπποδρομίες την κάθε μία). Οι ημέρες των ιπποδρομιακών συγκεντρώσεων είναι συνήθως Δευτέρα, Τετάρτη και την Πα- ραασκευή και η ώρα έναρξης είναι είναι το χειμώνα στις 3 μμ και το καλοκαίρι 4 ή 5 μμ.
Στις εορτάσιμες ημέρες γίνονται περισσότερες ιπποδρομίες, οι εμβόλιμες συγκεντρώσεις όπως ονομάζο- νται.

Με πόσα λεφτά μπορώ να παίξω ιππόδρομο ;

Το ελάχιστο ποσό στοιχηματισμού είναι 1 ευρώ.
Εξαιρούνται τα παιχνίδια τράϊκαστ-τετραπλό για τα οποία είναι 50 λεπτά και επίσης τα παιχνίδια σκορ-4, σκορ-6 και σκορ-9 για τα οποία είναι 1.50 ευρώ

Τι είναι το τοταλιζατέρ ;

To τοταλιζατέρ είναι ένα computer το οποίο μετράει και κατανέμει το στοίχημα.
Κάθε φορά που παίζουμε η τερματική μηχανή μας δίνει μια απόδειξη πάνω στην οποία φαίνεται τι παίξαμε και για πόσα λεφτά. Ταυτόχρονα το στοίχημα μας μεταφέρεται μέσω modem στη μνήμη του κεντρικού υπολογιστή όπου καταχωρείται.
Το τοταλιζατέρ επίσης μας δείχνει τις τρέχουσες αποδόσεις στα διάφορα είδη στοιχήματος πάνω σε ειδικές οθόνες. Οι αποδόσεις αυτές μεταβάλλονται (ανεβοκατεβαίνουν) όσο διαρκεί η στοιχηματική πε- ρίοδος και σταθεροποιούνται όταν τελειώσει ο στοιχηματισμός.
Οταν η απόδοση ενός ίππου ή συνδυασμού πέφτει θεωρείται “καλό σημάδι” (σημαίνει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη ή -ισοδύναμα- κάποια άλλα άλογα δεν πάνε για κούρσα). Θα πληρωθείτε λιγώτερο αλλά οι πιθανότητα σας είναι μεγαλύτερη.
Τι είναι η σύνθεση διαδρομής ;

H πιθανή επίδοση που μπορεί να πιάσει ένα άλογο σε μια κούρσα δεν εξαρτάται μόνο από τις δικές του δυνάμεις αλλά και από την “παρέα” με την οποία τρέχει.
Οταν ένα άλογο διαθέτει μεγάλη αρχική ταχύτητα συνήθως δεν θέλει άλλα ισοταχή δίπλα του γιατί θα πιεστεί και θα κουραστεί.
Τα άλογα που δεν έχουν μεγάλη ταχύτητα συνήθως έχουν καλό φίνις, δηλαδή έρχονται με δύναμη στο τέλος της κούρσας. Αλλά το έδαφος που χάνουν στην αρχή μετράει σε βάρος τους ώστε τις πιο πολλές φορές δεν προλαβαίνουν.
Για να κερδίσει ένα τέτοιο άλογο πρέπει ή να είναι πολύ ανώτερο ή τα γρήγορα της κούρσας να κουρασ- τούν και να ανακόψουν.
Οι ειδικοί ξέρουν τις ιδιότητες των αλόγων γιατί εκτός από τους συνολικούς χρόνους μετράνε και τους ενδιάμεσους χρόνους (αρχή-τέλος). Ετσι πολλές φορές είναι σε θέση να προδικάσουν με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί μιά ιπποδρομία.

Γιατί το Σκορ-4, Σκορ-6 και Σκορ-9 είναι ξεχωριστά παιχνίδια ;

Στα παιχνίδια αυτά ο ιππόδρομος δίνει “μπόνους”.
Το Σκορ-4 δίνει περίπου τα διπλάσια από το απλό παρολί τεσσάρων νικητών ίππων και το Σκορ-6 περί- που τα τριπλάσια από το απλό παρολί έξη νικητών ίππων.
Ακόμα στο Σκορ-6 και στο Σκορ-9 γίνεται συχνά τζακπότ με αποτέλεσμα τα χρήματα από την προηγού- μενη συγκέντρωση παραμένουν στο ταμείο.
Η ελαχίστη συμμετοχή στο Σκορ-4 και Σκορ-6 είναι 1.50 ευρώ.
Ετσι τα παιχνίδια αυτά έχουν το πλεονέκτημα της μεγάλης απόδοσης και το μειονέκτημα του κόστους.
Ενα σύστημα Σκορ-4 με καλές πιθανότητες επιτυχίας στοιχίζει 150 ευρώ (100 στήλες) ενώ για το Σκορ-6 υπολογίστε 1200 ευρώ (800 στήλες).
Το Σκορ-9 είναι πολύ δύσκολο να πιαστεί.

Τι είναι τα σότα ;

Τα ιπποδρομιακά σότα είναι σαν τα αντίστοιχα του χρηματιστηρίου.
Γιατί αποτυγχάνουν πολλά φαβορί στον ιππόδρομο ;

Για διάφορους λόγους.
Εχουμε εντοπίσει τους κυριώτερους:

* Λάθος εκτίμηση της φόρμας του από τα περιοδικά.
* Απότομη ισχυροποίηση του ή των αντιπάλων του.
* Σκόπιμα επιλήψιμη ίππευση.
* Άτυχο συμβάν κατά τη διαδρομή.