Τα άδυτα του Ιπποδρόμου (video)

Το Markopoulo Park κάθε Κυριακή προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες. Όσοι επισκέπτονται τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Ιπποδρόμου απολαμβάνουν συναρπαστικές ιπποδρομίες.

Πώς γίνεται η προετοιμασία του αλόγου και του αναβάτη για τη συμμετοχή στις ιπποδρομίες; Οι πρωταγωνιστές του ιπποδρόμου, κορυφαίοι προπονητές και αναβάτες, εξηγούν όλα τα στάδια:

    • Την προετοιμασία και τη φροντίδα του αλόγου στο στάβλο
    • Τις προπονήσεις του αλόγου και του αναβάτη
    • Το σέλωμα του αλόγου
    • Τη ζύγιση του αναβάτη
    • Τις τελικές οδηγίες στο πάντοκ από τον προπονητή στον αναβάτη