Ματαιώνονται οι ελληνικές ιπποδρομίες στις 29 Μαρτίου

«Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης για τη ματαίωση της διεξαγωγής των ιπποδρομιακών συγκεντρώσεων της 15ης και της 22ας Μαρτίου 2020, και κατ’ εφαρμογή των μέτρων της Ελληνικής πολιτείας για την αποφυγή και τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, η Ιπποδρομίες Α.Ε. ενημερώνει ότι δεν θα διεξαχθεί η ιπποδρομιακή συγκέντρωση και της 29ης Μαρτίου 2020».