ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΕ.

ΦΕΚ 173 Β΄ 2-2-2016
“Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
για την κατάταξη των μετατασσομένων υπαλλήλων του υπό λύση και εκκαθάριση νομικού προσώπου
ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρία (Ο.Δ.Ι.Ε.Α.Ε.)”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*